Gesims

Sandsynligvis ejer du en beboelsesejendom eller et etagebyggeri, hvor der er en gesims eller flere gesimser, som danner en overgang mellem to facadedele eller mellem taget og facaden. Men det kan meget vel være, at du er husejer og leder efter produkter til vedligeholdelse af husets gesims eller taggesims. Hvis det er tilfældet, så er der tale om en gesims, der sidder øverst på facaden mellem murfladen og tagets udhæng. Formålet med den slags gesims er at undgå, at regnvandet fra taget løber lige ned på facademuren. Hos PudsProdukter finder du pudsprodukter, som er fremstillet til vedligeholdelse og renovering af husets gesims.

De enkleste gesimser på et hus består som oftest af nogle udkragede murskifter. Andre gesimser kan have mange og kraftigt profilerede led. Ved reparationer af ældre hovedgesimser er man nødt til at undersøge, hvordan gesimsen er forankret. Hvis den er forankret ved hjælp af jernankre, så er de ofte blevet mere eller mindre nedbrudt af rust. Disse defekte ankre skal udskiftes med rustfrit stål. Gesimserne kan også komme under pres fra gamle skalke med sætninger, der trykker på dem. Den type tryk belaster selvfølgelige taggesimsen. Derfor er det vigtigt, at man sikre, at skalkene hviler på spærre, så de ikke bliver ved med at trykke på taggesimsen.

PudsProdukter tilbyder pudsprodukter til vedligeholdelse af tag gesims

Når man skal pudse eller trække en taggesims, er det nødvendigt, at man foretager en opmåling af den originale gesimsprofil. Man laver derefter en negativ profil i karton. Denne profilskabelon kan overføres til zink eller jernblik. Sådan laver man en brugbar profilskabelon, som man kan trække taggesimsen med. Som du kan høre, så er denne type pudsning tidskrævende. Derfor kan det være en god idé at ringe til os for at få mere vejledning. Vi vil gerne have, at dit projekt lykkes, for når det lykkes for dig, så lykkes det også for os.

Kontakt PudsProdukter i dag på tlf.:+45 60 69 18 18 og få flere oplysninger. Du må også gerne skrive til os på mail: info@pudsprodukter.dk

gesims