Om netpuds

Det anbefales at netpudse, når der ønskes en facade med disse egenkaber:

 

 • skaermbillede-2016-12-18-kl-16-58-03Stærk
 • Beskyttende
 • Funktionel
 • Langtidsholdbar
 • Pæn med flere variationer
 • Minimum af vedligeholdelse

 

Netpuds benyttes især også ved svært beskadede underlag med evt. risiko for revner. Systemet er en diffusionsåben løsning og tillader ydervæggen at ånde. Dermed undgår man fugtophopning i konstruktionen, som kan medføre fugtskader.

 

Vores netpudssystem er grundlæggende en sammensætning af et netarmeret grundpuds, afsluttes med et slutpuds. Denne specielle sammensætning gør at pudset er modstandsdygtig og elastisk, således at det er mindre følsom overfor bevægelser, slagskader og dermed minimere risiko for revner.

 

Metoden sikrer mod fremtidige revner, krakeleringer og afskalninger. Det forudsætter dog at arbejdet udføres korrekt, efter det rigtige forhold og det gældende vejledninger. Man skal især være opmærksom på at vælge det rigtige produkt til formålet. Forskellige underlag kræver f.eks. forskellige grundpuds for bedre vedhæftning og dermed et optimalt resultat. Se flere billeder med netpudset hus på www.danskfacadepuds.dk.

Klargøring af netpuds

Underlaget klargøres og renses før pudsarbejdet kan gå igang. Som udgangspunkt skal underlaget være bæredygtigt, plant, tørt, diffusionsåbent og fri for løssiddende snavs. Desuden renses underlaget for evt. begroninger og alger.

 

Forefindes sætningsrevner skal disse ligeledes udbedres, for at undgå fremtidige revner på det nye puds. Facader med større ujævnheder oprettes og tilbagetrukket fuger udfyldes med grundpuds.

 

Ved overgangen mellem tunge og lette konstruktioner isættes en dilatationsprofil, da det ellers vil modarbejde hinanden og øge risiko for revner på pudset. Dilatationsprofilen fastgøres med grundpudset. Vinduer, døre og øvrige tilstødende bygningsdele som ikke skal pudses inddækkes grundigt med folie og tape.

 

Undgår at pudse i regnvej, direkte sol eller frost. Den gunstige temperatur for pudsearbejde er mellem 5 °C til 25 °C.

Montering af profiler

Inden grundpudset trækkes på monteres alle de nødvendige profiler – heraf primært APU TEX Hjørneprofil, APU GEU Hjørneprofil med stødkant og APU DEX Afslutningsprofil.

 

BEMÆRK: Ved montering af profilerne er det vigtigt, at disse er helt dækket og fyldt helt ud på bagsiden med grundpuds, derved undgås lufthuller i pudset.

Udførelse

 1. APU TEX Hjørneprofil tilpasses og kontroleres i længden. Derefter fastgøres hjørneprofilen med grundpuds. Hjørnefilen monteres på alle hjørner, hvor der ikke benyttes andre øvrige profiler. Det er f.eks. ved alle døre- og vinduesfalse.
 2. APU GEU Hjørneprofil med stødkant fastgøres med grundpuds på udsatte hjørner, hvor der er risiko for tilstødning f.eks. på lodrette hjørner mellem gavl og facade.
 3. APU DEX Afslutningsprofil med drypnæse fastgøres med grundpuds i overgangen mellem facade og sokkel. APU DEX afslutningsprofilen sikrer korrekt afledning af overfladevand på facaden.

Facadeplader, glat beton, Isobyg-blokke eller isolering

Dette system anvendes, når underlaget består af mineralske pudsbare plader, meget glat betoneverflade, isoleringsplader eller andre underlag, hvor ekstra vedhæftning er nødvendigt. Består underlaget af facadeplader, skal disse være monteret korrekt.:

 

 1.  2/3 lag SKS-L Let klæbe-/spartelmørtel røres med vand iht. foreskriftens blandingsforhold og påføres med en 10 mm tandspartel i lagtykkelse på min. ca. 4-5 mm.
 2. GWS Armeringsnet trykkes ind i det friske puds. Monteres med min. 100 mm overlap.
 3. Ved åbninger monteres diagonal forstærkninger med GWS armeringsnet min. 300 x 500 mm.
 4. Et sidst 1/3 lag SKS-L påføres med et plastpudsebræt i lagtykkelse på ca. 2 mm, således GWS armeringsnettet er helt dækket.
 5. Når grundpudset er hærdet påføres et sidste lag slutpuds og evt. maling.

Tegl, ru beton, lecablokke, kalksandsten eller eks. puds

Dette system anvendes, når underlaget består af mineralske materialer som en ubehandlet overflade af tegl, ru beton, kalksandsten, lecablokke eller lignende. Det kan også være en pudset overflade med cementmørtel eller kalkmørtel:

 

 1.  2/3 lag MFR Grå Mineralsk grundpuds røres med vand iht. foreskriftens blandingsforhold og påføres med en 10 mm tandspartel i lagtykkelse på min. ca. 4-5 mm.
 2. GWS Armeringsnet trykkes ind i det friske puds. Monteres med min. 100 mm overlap.
 3. Ved åbninger monteres diagonal forstærkninger med GWS armeringsnet min. 300 x 500 mm.
 4. Et sidst 1/3 lag MFR Grå Mineralsk grundpuds påføres med et plastpudsebræt i lagtykkelse på ca. 2 mm, således GWS armeringsnettet er helt dækket.
 5. Når grundpudset er hærdet påføres et sidste lag slutpuds og evt. maling.