Sokkelpuds

Soklen er en vigtig beskyttelse for facaden. Pga. kontakt med jord er soklen en af de mest udsatte områder på en bygning. Derfor er det vigtigt at udbedre de skader der er på soklen som revner og afskalninger, for at undgå at vandet trænger ind.

Er soklen i dårlig stand kan netpudsning være en optimal løsning for at beskytte den nedre del af facaden. Især ældre murede sokler er meget fugtopsugende og som regel uden en fugtspærre mellem sokkel og facade, hvilket tillader fugten at stige op til facaden og medfører fugtskader herpå.

Klargøring

Underlaget skal klarggøres og renses før pudsarbejdet kan gå igang. Som udgangspunkt skal underlaget være bæredygtigt, plant, tørt, diffusionsåbent og fri for løssiddende snavs. Sætningsrevner skal ligeledes udbedres, for at undgå fremtidige revner på det nye puds.

Udførelse

 1. Pladen fuldkæbes helt tæt til underlaget med et jævnt tynd lag SKS-L Let klæbe-/spartelmørtel eller MFR Grå Mineralsk. Pladerne sluttes helt tæt til hinanden. Er soklen for ujævne til at polystyrenpladerne kan klæbes helt tæt, berappes den inden isoleringen monteres.
 2. Herefter fastgøres pladerne mekanisk med H1 – Eco slagdybel ca. 2 stk. pr. plade.
 3. Efterisoleres væggen i samme forbindelse monteres APU – SOKA – TEX PVC Sokkelkantsprofil med drypkant langs på polystyrenpladerne med sokkelpudset.
 4. Hvis soklen etableres som fremspring tilskæres toppen med fald på min. 1:40.
 5. 2/3 lag SKS-L Let klæbe-/spartelmørtel påføres med en 10 mm tandspartel i lagtykkelse på min. ca. 4-5 mm.
 6. GWS Armeringsnet trykkes ind i det friske puds. Monteres med min. 100 mm overlap.
 7. Et sidst 1/3 lag SKS-L påføres med et plastpudsebræt i lagtykkelse på ca. 2 mm, således GWS armeringsnettet er helt dækket.
 8. PMS – 2K Vandspærrepuds påføres, som beskyttende lag mod fugtindtrængning i det øvre pudslag.
 9. Soklen afsluttes med sokkelmaling.

Mange ældre huse har typisk ikke etableret en sokkel, til at beskytte den nedre del af facaden mod opadstigende fugt. EPS 035 WDV ekspanderet polystyren virker drænende og vil trække fugten ud til overfladen og minimere fugtophobning i facaden. Polystyren er samtidig varmesisolerende, hvilket minimere linjetabet mellem sokkel og ydervæg og bedrager til energibesparelse.

 

Soklen kan etableres med fremspring eller i forbindelse med udvendig facadeisolering og med min. 150 mm over terræn og gerne min. 600 mm under terræn for den optimale isoleringsevne, men aldrig dybere end til fundamentets underkant.

Udvendig efterisolering af sokkel med EPS 035 WDV

Netpuds af soklen

Er soklen af nyere tid, hvor fugtspærre er monteret mellem sokkel og facade eller behovet for isolering af sokkel ikke er nødvendigt, kan soklen pudses med MFR – Grå Mineralsk grundpuds gerne min. 150 mm over og under terræn.

Udførelse

 1. En afslutningsliste APU – DEX PVC Afslutningsprofil etableres mellem facade og soklen for optimal afvanding af overfladevand fra facaden.
 2. 2/3 lag MFR – Grå Mineralsk grundpuds påføres med en 10 mm tandspartel i lagtykkelse på min. ca. 4-5 mm.
 3. GWS Armeringsnet trykkes ind i det friske puds. Monteres med min. 100 mm overlap.
 4. Et sidst MFR – Grå Mineralsk grundpuds påføres med et plastpudsebræt i lagtykkelse på ca. 2 mm, således GWS armeringsnettet er helt dækket.
 5. PMS – 2K Vandspærrepuds påføres, som beskyttende lag mod indtrængende vand.
 6. Soklen afsluttes med sokkelmaling.