Vandskuring

Vandskuring giver huset et smukt og rustikt udseende. Et vandskuret hus bevarer murstensstrukturen, men facaden får et mere moderne udtryk. Det er ikke i sig selv en løsning, der styrker væggen eller løser problemer med udfaldende fuger, men skal betragtes som en visuel løsning. Det frarådes at pudse på underlag med større revner og ujævnheder, da det vil være synligt gennem pudset.

Klargøring

Underlaget skal klarggøres og renses før pudsarbejdet kan gå igang. Som udgangspunkt skal underlaget være bæredygtigt, plant, tørt, diffusionsåbent og fri for løssiddende snavs. Underlaget forvandes efter behov og efter underlagets tilstand.

Vandskuring med MFS Mineralsk

Til vandskuring anvendes MFS Mineralsk natur hvid vandskuringsmørtel som er tyndtflydende, smidig mørtel med en kornstørrelse mellem 0 – 0,6 mm. MFS har et højt kalkindhold, hvilket gør at mørtlen er mere elastisk, som derved minimere risikoen for afskalninger.

Udførelse

  1. Mørtlen røres med vand iht. foreskriftens blandingsforhold og anvisninger.
  2. Pudset påføres med et stålbrædt så tyndt som muligt og jævnt fordelt over underlaget gerne opppefra og ned for at undgå tilsmudsning af det færdiggjorte flader. For et optimalt resultat færdiggøres hele vægfladen i en arbejdsgang for at undgå mærkbare synlige pudseskel.
  3. Væggen skures med fladen af en fugtig teglsten.
  4. Vandskurepudset sluttes af med en stærk diffusionsåben maling.